THỦ TỤC HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ TẠI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI


Sưu tầm
1.1 Thủ tục thông thường:
- Bước 1: Giấy tờ phải được dịch ra tiếng việt và công chứng tại tổ chức công chứng có thẩm quyền tại nước sở tại.
- Bước 2: Giấy tờ ở bước 1 sẽ được chuyển cho Cơ quan ngoại giao nước sở tại để làm thủ tục chứng thực
- Bước 3: Các giấy tờ ở bước 2 sẽ chuyển cho cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại để hợp pháp hóa lãnh sự
Lưu ý: bản dịch tiếng việt có thể thực hiện tại Phòng tư pháp của UBND quận huyện tại Việt Nam hoặc Phòng Công chứng tại Việt Nam dịch và xác nhận bản dịch tiếng Việt.

1.2 Thủ tục đặc biệt
 - Điều kiện: Cơ quan đại diện của nước A tại Việt Nam phải được trao quyền Chứng nhận lãnh sự tại Việt Nam (Một số nước không được trao quyền như: Mỹ, Anh, Trung Quốc, Ý, …). Chữ ký của Công chứng viên đó có đăng ký với Cơ quan Đại diện ngoại giao của A tại Việt Nam.
-  Bước 1: Giấy tờ phải được dịch ra tiếng việt và công chứng của tổ chức công chứng có thẩm quyền ở nước sở tại hoặc tại Bộ ngoại giao nước sở tại ở Việt Nam.
- Bước 2: Giấy tờ xong ở bước 1 chuyển cho Cơ quan đại diện ngoại giao nước  sở tại Việt Nam làm thủ tục chứng nhận
-  Bước 3: Chuyển giấy tờ bước 1 cho Cơ quan đại diện Việt Nam ở  nước ngoài hoặc Cục lãnh sự để làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự
Lưu ý: bản dịch tiếng việt có thể thực hiện tại Phòng tư pháp của UBND quận huyện tại Việt Nam hoặc Phòng Công chứng tại Việt Nam dịch và xác nhận bản dịch tiếng Việt.

2. Hồ sơ đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

- Người đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự nộp 01 bộ hồ sơ gồm:
a) 01 Tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự theo mẫu quy định;
b) Xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp;
c) 01 bản chụp giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện;
d) Giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự, đã được chứng nhận bởi Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài nơi có Cơ quan đại diện Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam kiêm nhiệm;
đ) 01 bản dịch giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự sang tiếng Việt, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài mà cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể hiểu được, nếu giấy tờ, tài liệu đó không được lập bằng các thứ tiếng trên;
e) 01 bản chụp các giấy tờ, tài liệu nêu tại điểm d và điểm đ để lưu tại Cơ quan đại diện.
- Trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu người đề nghị hợp pháp hóa xuất trình bổ sung bản chính giấy tờ, tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này để lưu tại Cơ quan đại diện.
- Cơ quan đại diện thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự trên cơ sở đối chiếu con dấu, chữ ký, chức danh trong chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài với mẫu con dấu, mẫu chữ ký, chức danh đã được nước đó chính thức thông báo cho Cơ quan đại diện.
- Trường hợp mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh của cơ quan và người có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự nước ngoài chưa được chính thức thông báo hoặc cần kiểm tra tính xác thực. Cơ quan đại diện đề nghị cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác minh. Ngay sau khi nhận được kết quả xác minh, Cơ quan đại diện giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho đương sự.
THỦ TỤC HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ TẠI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THỦ TỤC HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ TẠI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI Reviewed by News on 22:19:00 Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.